Scroll Top

L’associació

Tots junts treballem per
✓ Un barri de qualitat ✓ Un barri net ✓ Un barri amb espais de lleure
✓ Un barri més agradable ✓ Un barri amb futur ✓ Defensar els interessos del nostre barri