Scroll Top

Junta Directiva

Funcions de la Junta Directiva:

  • vetllar pel compliment de les finalitats de l’Associació.
  • coordinar i impulsar les activitats de les comissions.
  • executar les decisions de l’Assemblea General.
  • organització d’activitats.
  • administrar l’associació i dirigir el treball administratiu que genera.
  • elaborar la memòria d’activitats
  • representar l’associació davant de l’opinió pública.
Reinald Roca
President
Imma Ramon
Secretaria
Albert Quintana
Vocal
Joan Carles Moreno
Vocal
Núria Nogareda
Vocal
Paqui Garcia
Vocal
Xavier Martínez
Vocal
Maite Ruedas
Vocal
Xavier Villarreal
Vocal
Maria Rosa Escuder
Vocal